TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10006

TRANG PHỤC: 21

TƯỚNG: 25

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng I

BẬC NGỌC: 90

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: ngo k sieu viet

ATM: 320.000 VNĐ
400.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 21

TƯỚNG: 25

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng I

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: ngo k sieu viet