TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10013

TRANG PHỤC: 16

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 76

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: ngon

ATM: 160.000 VNĐ
220.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 16

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 76

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: ngon