TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10015

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 23

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng II

BẬC NGỌC: 80

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: ngon

ATM: 140.000 VNĐ
200.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 23

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng II

BẬC NGỌC: 80

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: ngon