TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10016

TRANG PHỤC: 29

TƯỚNG: 30

BẢNG NGỌC: 12

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 87

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: murad do than dao

ATM: 320.000 VNĐ
400.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 29

TƯỚNG: 30

BẢNG NGỌC: 12

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 87

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: murad do than dao