TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10017

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 37

BẢNG NGỌC: 20

RANK: Vàng IV

BẬC NGỌC: 77

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: NAK khiêu chi?n vio phi công murad d?o t?c

ATM: 280.000 VNĐ
350.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 37

BẢNG NGỌC: 20

RANK: Vàng IV

BẬC NGỌC: 77

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: NAK khiêu chi?n vio phi công murad d?o t?c