TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10019

TRANG PHỤC: 12

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng III

BẬC NGỌC: 67

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: LB nam vuong Kahil khan quàng d? 250k

ATM: 200.000 VNĐ
250.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 12

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Vàng III

BẬC NGỌC: 67

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: LB nam vuong Kahil khan quàng d? 250k