TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10022

TRANG PHỤC: 11

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 74

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: quiilen du 10k v

ATM: 160.000 VNĐ
200.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 11

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 74

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: quiilen du 10k v