TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10025

TRANG PHỤC: 22

TƯỚNG: 38

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 61

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: nak bboy vm 91 420k

ATM: 320.000 VNĐ
420.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 22

TƯỚNG: 38

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 61

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: nak bboy vm 91 420k