TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10028

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 29

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim III

BẬC NGỌC: 72

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: zuka g?u nak binh doàn raz thái richter 400k

ATM: 320.000 VNĐ
400.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 29

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim III

BẬC NGỌC: 72

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: zuka g?u nak binh doàn raz thái richter 400k