TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10032

TRANG PHỤC: 21

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 70

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: vm 127 nata phó nháy 200k

ATM: 180.000 VNĐ
200.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 21

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 1

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 70

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: vm 127 nata phó nháy 200k