TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10036

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Chưa Rank

BẬC NGỌC: 90

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: dư đá quý, ngọc 90

ATM: 280.000 VNĐ
350.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Chưa Rank

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: dư đá quý, ngọc 90