TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10038

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 4

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 80

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: hayate,zuka nguyên sóai

ATM: 280.000 VNĐ
350.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 25

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 4

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 80

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: hayate,zuka nguyên sóai