TÀI KHOẢN LIÊN QUÂN #10039

TRANG PHỤC: 29

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 90

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

NỔI BẬT: ngọc 90, zuka nguyên soái, fennik tiệc bánh kẹo

ATM: 300.000 VNĐ
370.000 VNĐ

TRANG PHỤC: 29

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: CHƯA LIÊN KẾT THÔNG TIN

VÀNG: 0

RUBY: 0

QUÂN HUY: 0

NỔI BẬT: ngọc 90, zuka nguyên soái, fennik tiệc bánh kẹo